start

Stypendia Pomostowe

Założenia Projektu:
Wsparcie edukacji Wsparcie edukacji
Rozwój osobisty Rozwój osobisty
Poszerzanie kompetencji i umiejętności Poszerzanie kompetencji i umiejętności

Fundacja Odlewnia po raz pierwszy uczestniczy w ogólnopolskim programie stypendialnym „Stypendia Pomostowe”. Maturzyści z naszego regionu mogą ubiegać się o rekomendację Fundacji, by uzyskać tegoroczne stypendium (7 tys. zł). O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści z Chełmna i okolic, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Komisja Stypendialna Fundacji Odlewnia wybierze 3 maturzystów, którym udzielimy akredytacji.

Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Narodowy Bank Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Partnerami zostali również Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Urząd Gminy Chełmno i FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.

Grantodawcy

Partnerzy

Urząd Miasta Chełmno

Urząd Miasta Chełmno

Powiat Chełmiński

Powiat Chełmiński

Gmina Chełmno

Gmina Chełmno

FAM-TO Sp. z o.o.

FAM-TO Sp. z o.o.