start

Przepis na Polną

Założenia Projektu:
Rewitalizacja terenów przemysłowych Rewitalizacja terenów przemysłowych
Infrastruktura lokalna Infrastruktura lokalna
Partycypacja społeczna Partycypacja społeczna
Aktywizacja Aktywizacja

Zadaniem naszego projektu było stworzenie przestrzeni – Podwórka Sąsiedzkiego – do działania dla wszystkich chętnych, niezależnie od wieku. Przestrzeń skweru została zaplanowana przez ekspertów wspólnie ze społecznością lokalną na podstawie rzetelnej diagnozy społecznej i przestrzennej.
Podczas wszystkich działań aktywizowaliśmy mieszkańców, liderów społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grupy nieformalne działające w Chełmnie.

Finałem projektu było Święto Podwórka Sąsiedzkiego, w którym zrealizowaliśmy warsztaty makramy i decoupage. Zapewniliśmy również liczne atrakcje dla dzieci.
Udało nam się zintegrować mieszkańców w różnym wieku – zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych.

W plikach do pobrania został udostępniony raport dotyczący diagnozy, a w galerii umieściliśmy zdjęcia z poszczególnych etapów projektu.

Grantodawcy

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wysokość przyznanego grantu: 27 830,27 EURO

Partnerzy

Urząd Miasta Chełmna

Urząd Miasta Chełmna

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.

FAM-TO Sp. z o.o.

JAZ PLUS ARCHITEKCI

JAZ PLUS ARCHITEKCI