start

Przepis na Polną

Założenia Projektu:
Rewitalizacja terenów przemysłowych Rewitalizacja terenów przemysłowych
Infrastruktura lokalna Infrastruktura lokalna
Partycypacja społeczna Partycypacja społeczna
Aktywizacja Aktywizacja

Celem projektu “Przepis na Polną” jest przeprowadzenie procesu partycypacyjnego dotyczącego rewitalizacji terenów przemysłowych w Chełmnie.

Ideą domu sąsiedzkiego jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnej i zachęcanie do aktywności społecznej poprzez angażowanie mieszkańców w różnym wieku we wspólne inicjatywy. Zadaniem naszego projektu będzie stworzenie przestrzeni do działania dla wszystkich chętnych, niezależnie od wieku. Zarówno przestrzeń skweru jak i domu sąsiedzkiego została zaplanowana przez ekspertów wspólnie ze społecznością lokalną na podstawie rzetelnej diagnozy społecznej i przestrzennej. Przeprowadziliśmy diagnozy, zaplanowaliśmy przestrzeń skweru oraz zasady funkcjonowania domu sąsiedzkiego. Aktywizujemy mieszkańców, liderów społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grupy nieformalne działające w Chełmnie.

Wierzymy, że inwestycja tego rodzaju pozwoli na stworzenie ważnego punktu na mapie usług społecznych Chełmna, a w konsekwencji poprawi jakości relacji sąsiedzkich oraz poczucie przynależności mieszkańców. Wiemy też że projektowanie i rozwijanie tzw. “miejsc trzecich” nie jest możliwe bez dobrze zaprojektowanego procesu partycypacyjnego.

Grantodawcy

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wysokość przyznanego grantu: 27 830,27 EURO

Partnerzy

Urząd Miasta Chełmna
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
JAZ PLUS ARCHITEKCI