Poznaj nas bliżej!

Fundacja Odlewnia działa na wielu płaszczyznach a do każdego projektu podchodzi z ogromnym zaangażowaniem. Nasze aktywności kierujemy zarówno do dzieci i młodzieży, dorosłych jak i seniorów, ceniąc sobie działania międzypokoleniowe. Stawiamy na aktywizację jednostek, równocześnie tworząc sieci wsparcia dla niezależnych organizacji pozarządowych (NGO) oraz grup nieformalnych, które chcą działać w naszym mieście. Swoimi przedsięwzięciami wspieramy różnorodność i równe szanse, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawności czy wyznawaną religię. W naszej pracy, zawsze pamiętamy również o środowisku naturalnym i ekologicznym podejściu do życia.

start

Nasze wartości

icon 01

Partnerstwo

Działamy lokalnie dla dobra społecznego. Kluczem do naszego sukcesu jest współpraca.

ornament
icon 02

Odpowiedzialność

Każde nasze działanie jest przemyślane, działamy w sposób rozsądny i dojrzały.

ornament
icon 03

Szacunek

Podstawą w naszej pracy jest bezwzględny szacunek dla wszystkich beneficjentów, współpracowników, partnerów i środowiska naturalnego.

ornament
icon 04

Rozwój

Mamy dalekosiężny plan rozwoju Fundacji. Dbamy również o własny rozwój zawodowy i kompetencyjny.

ornament