Chełmińskie Forum Lokalne

I. Chełmińskie Forum Lokalne – Fokus na Młodych to projekt dotyczący dyskusji o przyszłości naszego miasta – o młodych ludziach, ich potrzebach i problemach, a także o wyzwaniach związanych z polityką młodzieżową stojących przed miastem Chełmno.

Spotkanie odbyło się 20 września w Inkubatorze Organizacji Pozarządowych przy Grudziądzkiej 36 w Chełmnie.

Jednym z celów, jakie stawia sobie Fundacja Odlewnia, jest działalność na rzecz Chełmna. Chcemy aktywnie wspierać mieszkańców i realnie wpływać na rozwój społeczności lokalnej, w szczególności młodzieży. Mając to na uwadze podjęliśmy się zorganizowania cyklicznych debat, czyli Chełmińskiego Forum Lokalnego, skierowanych do różnych grup mieszkańców, podczas których wspólnie omówiliśmy typowe problemy mieszkańców, przedyskutujemy potencjalne rozwiązania i poszukamy inspiracji wśród krajowych i zagranicznych samorządów lokalnych.

Spotkanie nie mogłoby dać tak dobrego efektu, gdyby nie obecność i chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem wszystkich uczestników Forum. Zaangażowanie Urzędu Miasta Chełmno jako partnera wydarzenia oraz FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. jako partnera strategicznego Fundacji Odlewnia, udowadnia, że współpraca międzysektorowa jest możliwa i daje znakomite efekty, buduje
zaufanie.

W tym miejscu serdecznie i z całego serca dziękujemy Wszystkim, którzy byli częścią projektu. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w raporcie wyniki dialogu pomogą wielu miejskim instytucjom wypracować atrakcyjną ofertę, pozwalającą na wyrównanie szans młodzieży oraz lepszy start w dorosłość, pomimo trudności jakie przyniosła pandemia Covid-19.

RAPORT [pobierz PDF ->]

Raport Chełmińskie Forum Lokalne

Wyniki pierwszej edycji wydarzenia prezentujemy w publikacji, która powstała jako podsumowanie pracy wielu osób.

W publikacji dzielimy się spostrzeżeniami mieszkańców i mieszkanek Chełma, przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarządowych oraz instytucji i osób działających na rzecz
młodzieży. Spotkanie nie mogłoby dać tak dobrego efektu, gdyby nie obecność i chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem wszystkich uczestników Forum.

 

 

 

Projekt ,,I Chełmińskie Forum Lokalne – Fokus na Młodych” prowadzony jest w ramach programu Równać Szanse Polsko‒Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

 

Chełmińskie Forum Lokalne grantodawca Fundacja Odlewnia