Program Stypendialny FAM-Technika Odlewnicza

Szanowni Państwo,

Cieszymy się ogromnie, mogąc ogłosić nazwiska pierwszych stypendystów Programu Stypendialnego FAM Technika – Odlewnicza. Wpłynęło 51 wniosków, ocenionych przez Komisję Stypendialną w składzie pani Magdalena Ludwikowska – dyrektor Centrum Obsługi Placówek Oświatowych, pan wójt Krzysztof Wypij, pani Dorota Ćwik – Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, pan Grzegorz Pelczar prezes FAM Technika – Odlewnicza oraz pani Joanna Pelczar – prezes Fundacji Odlewnia. Stypendia zostały przyznane w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe (uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczali do szkół podstawowych) oraz szkoły ponadpodstawowe (uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczali do szkół ponadpodstawowych). Przyznaliśmy też wyróżnienia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom – Wasze zaangażowanie, dobre serca i świetne oceny są powodem do dumy.

Zwycięzcom i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!

szkoły podstawowe:

Łukasz Chmielecki
Igor Grzeszczak
Marta Drąg
Kinia Lonser
Wiktor Kulewski

wyróżnienia:

Paweł Majka
Agata Gredecka
Marcelina Marciniak
Patrycja Kilkiewicz
Mateusz Majrowski
Nadia Achmatow
Daniel Kujawowicz
Alicja Rapicka

szkoły ponadpodstawowe:

Karol Maćkowski
Patrycja Rapicka
Patrycja Oller
Mateusz Osiński
Radosław Reszczyński

Partnerami Programu Stypendialnego są Miasto Chełmno, Gmina Chełmno i Powiat Chełmiński.