Poznaj nas bliżej!

Fundacja Odlewnia działa na wielu płaszczyznach a do każdego projektu podchodzi z ogromnym zaangażowaniem. Nasze aktywności kierujemy zarówno do dzieci i młodzieży, dorosłych jak i seniorów, ceniąc sobie działania międzypokoleniowe. Stawiamy na aktywizację jednostek, równocześnie tworząc sieci wsparcia dla niezależnych organizacji pozarządowych (NGO) oraz grup nieformalnych, które chcą działać w naszym mieście. Swoimi przedsięwzięciami wspieramy różnorodność i równe szanse, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawności czy wyznawaną religię. W naszej pracy, zawsze pamiętamy również o środowisku naturalnym i ekologicznym podejściu do życia.

start

Nasze wartości

icon 01

Partnerstwo

Działamy lokalnie dla dobra społecznego i we współpracy z innymi. Kluczem do naszego sukcesu jest współpraca.

ornament
icon 02

Odpowiedzialność

Każde nasze działanie jest przemyślane, działamy w sposób rozsądny i dojrzały.

ornament
icon 03

Szacunek

Szanujemy innych i siebie nawzajem. Podstawą w naszej pracy jest bezwzględny szacunek dla wszystkich beneficjentów, współpracowników, partnerów i środowiska naturalnego.

ornament
icon 04

Rozwój

Mamy dalekosiężny plan rozwoju Fundacji. Dbamy również o własny rozwój zawodowy i kompetencyjny.

ornament